CANLLAW YMARFEROL AR HUNANOFAL: Y MEDDWL AR WAITH

Gall ein meddwl fod yn lle prysur, yn llawn meddyliau ac emosiynau. Ac eto, gydag ychydig o ymarfer, gallwn gymryd rheolaeth a meithrin ymdeimlad o lonyddwch, a all, yn ei dro, gynnig cydnerthedd a chryfder hyd yn oed yn y sefyllfaoedd mwyaf dirdynnol.

Rhowch gynnig ar rai o'r awgrymiadau hyn i dawelu meddwl gorbryderus neu orfywiog.

Gwyliwch y fideo neu lawrlwythwch y llyfr gwaith cyfan

Mae yna lawer o adnoddau ar gael ar-lein i'ch helpu i reoli eich lles seicolegol. Archwiliwch y dolenni hyn i ddod o hyd i rywbeth sy'n gweithio i chi.

 

  • Awgrymiadau ar ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer llesiant:

(Dolen i: https://www.youtube.com/watch?v=NJ9UtuWfs3U)

 

  • Dysgwch ragor am fyfyrio dan arweiniad a'r modd y gall eich helpu i dawelu'r meddwl:

(Dolen i: https://youtu.be/wm1t5FyK5Ek)

GOFOD ANADLU MEWN TRI CHAM